Protetická stomatológia

Či už ide o omylom vybitý zub pri športe, zubný kaz s vážnym poškodením skloviny alebo strata zubov vekom, žijeme v modernej dobe, kedy vieme tento problém plne funkčne a esteticky vyriešiť. Existuje viac spôsobov ako zuby nahradiť a vy už sa nebudete musieť hanbiť usmievať.

Zubné korunky

ak je povrch zuba zničený do takej miery, že sa nedá zrekonštruovať pomocou plomby, je nevyhnutné dať zhotoviť zubnú korunku v zubnom laboratóriu na základe odtlačkov zubov. Bývajú zhotovené z metalokeramiky, alebo čistej keramiky (porcelánové zuby). Spolupracujeme s poprednými zubnými laboratóriami.

Zubné mostíky

ak chýba celý zub, premosťujeme medzeru ukotvením zubného mostíka na zube pred medzerou a na zube za medzerou. Uchytený je pomocou koruniek, ktoré sú súčasťou celej konštrukcie mostíka. Zubný mostík môže byť zhotovený z metalokeramiky, alebo zo zirkónovej keramiky s vyššou estetikou.

Prečítajte si viac: Zubný mostík – čo to je, aká je jeho cena a životnosť?

Fazety

ak potrebujete estetickú úpravu predných zubov. Vhodné riešenie pre zmenu farby, tvaru či postavenia zubov. Zásah do prednej plochy zuba je minimálny, pričom obrusovanie zubov je v nižšej miere než pri korunke. Po ubrúsení prednej plochy zuba sa okamžite použijú provizórne fazety a po zhotovení v zubnom laboratóriu sa nalepia na zuby keramické fazety.

Čiastočné protézy

ak chýba veľký počet zubov a ich náhrada nie je možná mostíkmi, zhotovuje sa čiastočná protéza fixovaná štandardnými sponami na prítomné zuby, alebo zásuvnými spojmi.

Celkové protézy

snímateľné náhrady, ktoré sa zhotovujú pri totálnej bezzubosti.

Rekonštrukcie chrupu pomocou implantátov

Zubný implantát je titánová náhrada koreňa, na ktorý sa fixuje náhrada zubu, môže nahrádzať jeden zub, skupinu zubov alebo celý chrup. Na zubný implantát sa fixuje sólo korunka, alebo sa na viac implantátov fixuje keramický mostík. Pri úplnej bezzubosti sa dá pomocou implantátov kotviť celková snímateľná protéza, ktorá inak v ústach dobre nedrží.

Nezabúdajte na pravidelnú zubnú hygienu.  Môžete tak predísť tvorbe zubného kazu a parodontitíde a tým pádom nebudete musieť o implantátoch ani rozmýšľať.

Iba jeden zo štyroch ľudí
je spokojný so svojím úsmevom
a nič by na ňom nemenil